Avar Ferenc | Menhir

Avar Ferenc (1946-1998) költő, újságíró, Tatabányán élt, a TAMA (Tatabánya Alkotó Művészeiért Közalapítvány) jelentette meg posztumusz kötetét, Kaspar Hauser lemond a versírásról (2017)

 Avar Ferenc
 Menhir
 
 
 Szinte úgy tagolatlan,
 mint az asztal 
nélküli székek
 Magánya egy szobában.
 
 
 Minden most van. Az idő
 fókuszált korpusz isten
 szemének szálkeresztjén.
 Nézi magát: tudja, ő az a
 hosszan elnyúló
 árny a homokban. 
Foto: Pikil

Foto: Pikil

fb-share-icon