„Set of undefined – Kőzetek a Hold túloldaláról“

Ezzel különös címmel állította ki képeit Petró Petra a Bánhidai Alkotó Házban, aki fontosnak érezte hangsúlyozni, hogy a művek 2021-ben és 2022-ben készültek. A tárlatot a megnyitón Lévai Ádám grafikusművész ajánlotta a megjelentek figyelmébe. A pénteken megnyílt kiállítás egy váratlan performence-szel aznap be is zárt. A „holdkőzeteket” csak azok láthatták, akik megnyitón ott voltak a helyszínen. Köszönjük, hogy megtisztelték jelenlétükkel a BAH39 rendezvényét.

A kiállítás címének magyar tükörfordítása: „Meghatárazatlanok halmaza“. Az értelemzéshez magyarázatul szolgálhat, hogy az ‘undefined’ a számítástechnikában használt szakkifejezés, mely a deklarált, de nem definiált, nem meghatározott értékekre használatos. Az „undefined“ értékek a szoftver szokatlan működését, valamint hibákat eredményezhetnek a program futása közben. Ha ezt ismeretet összevetjük művek születésének évszámaival, a pandémia nyomasztó valósága is eszünkbe juthat. Ha maradunk a programozói nyelvnél, a művész az alkotásaiban az „undefined“ értékeket állítja párhuzamba az élet azon változóival, melyekre nincsen rálátásunk. Változók, amelyek ott vannak bennünk, esetleg bizonyos függési viszonyban vagyunk velük, meghatározzák a hétköznapjainkat, azonban valamilyen oknál fogva mélyebb megértésük még nem lehetséges. Petró a felfedezés, a megismerés útjának egy állomását rögzíti a kiállított művek, sorozatok segítségével. A képeken megfigyelhető egy erős rendszerezési vágy, az összefüggések keresésének igénye. Az élet alkotóelemei ott hevernek előttünk, felsorolásszerűen: a mi feladatunk, hogy analizáljuk és megértsük őket. A töredékekből következtethetünk az egészre, mégis sok a kérdés bennünk. A válaszok pedig valahol pszichénk tudattalan rétegeiben rejlenek. A festmények önmagunk és a világ mélyebb megértésére, felfedezésére invitálnak minket. A megértés által, ahogy lassan fény derül az összefüggésekre, önmagunk ismeretlen oldalára is rálátást nyerünk. Erre utal a kiállításnak is címet adó sorozat magyar megfelelője: „Kőzetek a Hold túloldaláról“.

Petró Petra (Győr, 1993) tatai képzőművész, 2017-ben diplomázott a Magyar Képzőművészeti Egyetem (MKE) festő szakán. 2014-ben kínai tanulmány úton vett részt, majd 2015 tavaszi szemeszterét Erasmus Ösztöndíjjal a milánói Brera Akadémián töltötte. 2018-ban a MKE művésztanár mesterképzés elvégzését követően a művészetoktatásban helyezkedett el. 2020 elején felkeltette érdeklődését a számítástechnika, a karantén alatt megtanult kódolni. 2021-től programozóként dolgozik, emellett művészettel foglalkozik.

fb-share-icon