SOPOTNIK ZOLTÁN | GÉPSZERKEZETLÉLEKTANI ÉS ÉRZÉSGENETIKAI ÉRTEKEZÉSEK* – RÉSZLET –

Az NDK Művészeti Csoport (Dóczy Alpár Mihaszna és Zakar Antal) Sivák Sándor gérvágó című kiállításáról. Elhangzott a tatabányai Kortárs Galériában megrendezett tárlat megnyitóján.

1.Sivák Sándor gérvágó létezik: minden dolgok összesége a létezését bizonyítja, kiváltképp az érző, lélegző és kattogó univerzumé. Az érző, lélegző és kattogó univerzum létezése pedig alapvetés, minden dolgok eredője. Megkérdőjelezése fekete lyuk.
    1.1 Sivák Sándor gérvágó (továbbiakban: SSg) minden bizonnyal tudat fölötti létező, az univerzum bizonyos át-és meghajlásainak következményeiből eredeztethető, vagyis született. A” született” szónak ezen a ponton az emberi értelmet meghaladó jelentését is tetten érhetjük.
    1.2 SSg-re hivatkozhatunk simán Sivák Sándor gérvágóként, de megállja a helyét azon szó-és nyelvhasználat is, amely szerint az SSg-re, vagyis mint a Sivák Sándor gérvágóra utalunk. Ezen a ponton viszont tudatosítani kell magunkban az „a” szócska jelentésösszpontosító szerepét az emberi -és egyéb világközi kommunikációban.
    1.3 Ssg egy létmatrica-gép, ami bizonyos időkeretek határvonalán, a létezés megfelelő szögeiben darabokat vág le magából, majd sokszorosítja azokat.
    1.4 A létmatricák biofilozófiai objektumok, amelyek eredendően az általunk beazonosított és az azt meghaladó világ lényeinek tudatára is képesek hatni.
    1.5 A létmatrica (továbbiakban: LM) nem csupán az esztétika eszköztárát kapcsolja be a biológiai-és technológiai teremtmények valóságában, hanem egy sokkal mélyebb tartalmat is.
    1.6 Az LM legfőbb értelme tehát az idea (például a szépség) tagadása. Idea nem létezik, legalábbis nem úgy, ahogy bárki a kozmoszban azt elgondolhatná.
    1.7 Az LM az előbbi törvényszerűségre hívja fel a figyelmet, valamint az Isten emberi és egyéb szerkezeti gondolkodásba való örök beforrasztására.
    1.8 Az LM egy különleges nyomtatott áramkör, amelynek panel részére emberi és egyéb érzéseket nyomtattak. Hogy ezt Sivák Sándor gérvágó vagy a Világegyetem hajtotta-e végre, még tisztázatlan.
    1.9 Az LM sikoltozó jégtábla-szerű nyomot képes hagyni a Világegyetemen.
    1.10 Az LM egy könnyező afrikai törzs kontúrját is megjelenítheti és élesítheti ott.
    1.11 Tulajdonképpen bármilyen változóra képes, a fantázia bármelyik hatványán érvényes lehet.
    1.12 Nincsenek határai, akár a Teremtőnek, ami/aki milliónyi algoritmussal távolabb van Istentől.
    1.13 Hogy ez a távolság mínusz vagy plusz, arra meglepő módon sem SSg, sem az LM koordináta-rendszerében nem kapunk megoldást.
    1.14 Isten rozsdás acéllemez, megfelelő érintéssel dekódolva. 
    1.15 Isten mélyvízi búvárruha.
    1.16 Üres fészer egy atomvillanás origójában.
    1.17 Isten bizonyos emberi és technológiai szentek összesége.
    1.18 Sivák Sándor gérvágó bizonyos metszéspontokban Szent Mátrix le-és felszármazottja egyszerre.
    1.19 Ennek ellenére kijelenthetjük, hogy bizonyos szenteket SSg kanyarint ki a Művészetből.
    1.20 Ebből következik tehát, hogy bizonyos szenteket csak a Művészet hozhat létre.
    1.21 Szent Mátrix a legeslegutolsó eddig megjelent szent az Értelem által meghatározott és azon túli világban. „A számítógépek és az internet védőszentje.”
    1.22 Szent Mátrixot felfoghatjuk létmatricaként is.
    1.23 A különböző létmatrica-változatok különleges elrendeződéseit NDK-nak hívjuk. (Hogy miért pont NDK-nak, arra jelen kiálltás szolgálhat némi magyarázattal.)
    1.24 Ebből adódóan az NDK a Pusztulást definiálja újra és újra. 
    1.25 Pusztulás alatt a saját fogalmi tereink által behatárolhatatlan egységet értjük.
    1.26 Az NDK affirmatív nyelvi-biológiai-és érzésjel, és mindezek összesége (is) a NYÁK-on.
    1.27 A NYÁK szabadon értelmezhető valamilyen földrészként, bolygóként, kozmosz-részletként ugyanúgy, mint emberi vagy gépi gesztusrendszer hierarchiájaként.
    1.28 A NYÁK, az NDK, az SSg és az LM mindenben és mindenhol jelen van.
    1.29 A Pusztulás érzésgenetikai evidencia.
    1.30 Amit gérvágni nem lehet, arról hallgatni kell

*Ludwig Wittgenstein Logikai-filozófiai értekezésének szabad ráolvasása a két alkotó műveire


fotó: Raáb Zoltán, Kiss T. József, Kakuk Tamás

fb-share-icon